WISC-4 ZEKA TESTİ

Wechsler zeka testi, klinik bulgular verdiği için ayrıcalıklı bir ölçümdür . Klinik bir bakış açısı üzerine tasarlanmıştır. WISC-4 Zeka Testi , zekaya sadece elde edilecek bir skor olarak bakmaz. Çünkü zeka, bilgilendirmenin işleyişiyle ilgili süreçler arasındaki etkinin farklılıklarını da incelemektedir.Son yıllarda çocuklarda eğitim-öğretim hayatına başlangıç ile beraber göze çarpan ‘dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü ve hiperaktiviteyi düşündüren bulguları doğru değerlendirmede de önemli bir rol oynamaktadır.Uygulama neticesinde elde edilen sonuç bize bir zeka puanından çok daha önemli bulgular sağlar.Akademik başarısızlıklarımızın altında yatan sorun çok defa zekanın yüksek ya da düşük olmasından ziyade yaşadığımız ruhsal sıkıntılardır.Bunu iki örnekle desteklersek eğer:Kişiliği yöneten ve çevreye uyumu sağlayan ben(ego),bilgiyi de toplamakla yükümlüdür.Kişiliğin içindeki ben,dış dünyayla kurması gereken uyumu kendine göre sağlar.Kişiliğin bütünlüğünü korumak,çevreye uyabilmek için çok geniş bilgi birikimi gereklidir.Bu tutum obsesif- kompulsif hastalara özgü aşırı bilgi toplama,bilimselleştirme ve akla yatkın hale getirmedir.Ancak bir başka ben(ego) yeni ve çeşitli bilgilerin içte ve dışta kurulmuş olan düzeni,dengeyi sarsmasından, yıkmasından ürkebilir. Ve kendince haklı olarak,yeni bilgiler kapsamak istemez veya kapsasa bile bunları bilmiyormuş gibi davranabilir.Bu tutum ise tipik histerik davranıştır.Histerik vaka, savunma mekanizmasını kullanarak öğrendiklerini unutmak zorunluluğu içindedir.Ruhsal dengesi bozulacak endişesiyle eskileri unutmayı tercih eder,yeni birşey öğrenmek istemez.Bu iki örnek, WISC-4 Testinin  bir alt testinin iyi yorumlanmasıyla elde edilebilecek göreceli bir veri sağlar. Bu noktada başka projektif testlerle de sağlaması yapılarak kullanımı gerçekten bize ruh sağlığımız konusunda ciddi ipuçları verecektir.

WISC-4 zeka testi uygulama, değerlendirme ve sonuçları için bizimle iletişimegeçebilirsiniz.