Neil Serem GÜLENAY – Uzman Psikolog

cocuk aile terapisti oyun danismani aylin yakupoglu
Aylin YAKUPOĞLU – Oyun Terapisti ve Aile Danışmanı
25 Mart 2019
Untitled
Nesil Sezgi Yılmaz– Özel Eğitim Uzmanı
25 Mart 2019

Neil Serem GÜLENAY – Uzman Psikolog

neil ayseyanik

1987 yılında Avusturya ‘da doğdu. İlköğretim ve Lise Eğitimini İstanbul’da tamamladı. Lisans eğitimine  Tübitak başarı bursu almaya hak kazanarak başlamış,  2010 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur.  Lisans eğitimi sırasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde Şizofreni hastalarına yönelik gönüllü olarak destekleyici çalışmalara katılmış, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi psikiyatri servisinde  ve özel bir  psikolojik  danışmanlık merkezinde mesleki   stajını tamamlamıştır. Psikolojinin tıbbi uygulamaları sınavında başarılı olmuş, Sağlık Bakanlığından Psikolojinin tıbbi uygulamaları yetki belgesi almaya hak kazanmıştır. Oyun Terapileri Derneğinin kurucu üyesidir ve Genel Sekreterlik görevini yürütmektedir.

2010 yılında mezun olduktan sonra, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Sağlığı Merkezinde, Küçükçekmece  Belediyesi Aile Danışmanlık Merkezinde ve özel bir Psikiyatri Kliniğinde psikolog olarak görev yapmıştır .

Çocuk, Ergen ve Yetişkin terapisi üzerine eğitimler almıştır. Yetişkinlerle  Psikodinamik Psikoterapi Eğitimi  (Prof. Dr. Doğan Şahin), Stratejik Aile Terapisi Eğitimi (İnda Eğitim ve Danışmanlık Merkezi), Oyun Terapisi Eğitimi(Klnk. Psk. Birgül Emiroğlu-Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği),Rorschach ve Projektif Testler derneğinden; Rorschach Testi( Yetişkin ve Ergen),  TAT       ( Tematik Algı Testi), Rorschach ve Cat testleri ile çocuğun ruhsal işleyişinin değerlendirilmesi eğitimi,  Çoçuk Çizimlerinin Projektif Değerlendirilmesi Eğitimi, Çocuklar için Peri Masalları Testi Eğitimlerini ve Türk Psikologlar Derneğinden;  Wısc-r Çocuklar İçin Zeka Testi, Denver Gelişim Tarama Testi 2,  mesleki eğitimlerini  almıştır.  Yetişkin ve çocuklarda objektif ve projektif test eğitimlerini tamamlayarak uygulama ve yorumlama yetkinliğini kazanmıştır. 

Lisans öğrenimi sonrasında bir yandan mesleki eğitimlerine devam ederken bir yandan da akademik çalışmalarda yer almaktadır. 2012 yılında gerçekleştirilen II. Ulusal Rorschach ve Projektif Testler Kongresin de ’Obsesyonel Belirtilerin Paylaşıldığı Bir Anne Çocuk İlişkisinde ; Nevrozdan Sınır İşleyişe Doğru’, ‘Annenin Simbiyotik İlişki Arzusu LatansaGirmeyi Engelleyebilir Mi?7–9 Yaş Arası Çocuklarda Peri Masalları Testinden Elde Edilen Bulgular’ , ‘Yetişkinlikte Bulimia’ adlarında yürüttüğü çalışmaları yayınlanmıştır. 2014  yılında gerçekleştirilen XXI. Uluslararası Rorschach ve Projektif Yöntemler Kongresi’nde  ‘ASSESSMENT OF SYMPTOMS RESULTING FROM UNCLARIFIED BORDERS IN THE FAMILY THROUGH PROJECTIVE TESTS’ isimli çalışması yayınlanmıstır. Halen psikanalitik yönemli araştırma ve çalışmalarını sürdürmektedir
Şu anda Ataşehir Değişim Terapi Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezinde yetişkinlere ve çocuklara yönelik  bireysel psikoterapi hizmeti vermektedir.

Mesleki ilgi alanları  psikanaliz  ve psikodinamik yönelimli psikoterapilerdir.