SPSS Analizi ve Raporlama

SPSS Analizi ve Raporlama Danışmanlığı Nedir?

SPSS Analizi ve Raporlama Danışmanlığı, başta sosyal bilimler olmak üzere Eğitim bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Fen Bilimleri ve daha bir çok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca anket şirketleri, pazar araştırmaları ve devlet kurumları tarafından da kullanılan bir analiz programıdır. SPSS analizi kapsamında;

Geçerlilik ve güvenirlilik analizi,

Faktör analizi,

Frekans analizi,

Varyans analizi,

T-testi,

ANOVA testi,

Regresyon analizi,

Korelasyon analizi,

SPSS programıyla yapılabilmektedir. Saha araştırması sonucu elde edilen verilerin  SPSS girişi tamamlandıktan sonra istenen analizler yapılır ve tablolar oluşur.

SPSS Analizi

           Oluşan tablolar tek başına yeterli değildir. Tabloların içeriğinin neleri ifade ettiğini anlamak için SPSS analizi bir rapora dönüştürülür ve daha anlaşılır hale getirilir. SPSS analizi sonucu ortaya çıkan bu rapor, çalışmanızın literatür kısmında bahsetmiş olduğunuz teorik kısmın sahada nasıl göründüğünün bir aynasıdır. Genelde literatür kısmı tamamlanıp anketlerin analiz ve raporlama kısmına gelindiğinde, öğrencide bir belirsizlik durumu ortaya çıkar. Bu durumu ortadan kaldırmak için Değişim Akademi Tez Danışmanlık olarak SPSS analizi ve raporlama konusunda uzman kadromuzla size en nitelikli danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

          Öncelikle danışanın saha taramasından elde ettiği dataların  SPSS programına aktarılabilmesi için, verilerini kolayca girebileceği bir excel tablosu oluşturmaktayız. Analiz ve raporlaması yapılacak olan veriler SPSS uzmanına gönderilerek SPSS programına girmesi sağlanır. SPSS programına veriler sağlıklı girildiğinde analiz ve raporlama da sağlıklı yapılacaktır ve danışanın araştırması akademik açıdan yeterli ve geçerli sonuçlar verecektir. SPSS analizi istatiksel bir analiz olup, verilerin amacına uygun sonuçlar vermesi açısından önemlidir.İstatistiksel analizlerde betimsel amaçlı ve tümevarımsal amaçlı SPSS analiz sonuçları çıkartmaktayız. SPSS analizi;  araştırmaların sonuçlandırılmasında sosyal bilimler alanında olduğu gibi, diğer alanlarda da sürekli olarak araştırmaların değerlendirilmesinde sıkça kullanılan ve özellikle tercih edilen bir programdır. SPSS analizi araştırmalardan elde edilen ham verilerin bilgi ile işlenerek analiz edilmesi ve bu verilere anlam katılmasını sağlamaktadır.

Bütün bu belirtilen noktalar ışığında; SPSS analizi çalışmalarının, araştırmacının araştırmak istediği konu adına sağlıklı sonuçlar elde etmesi için çok önemli olduğu; ve doğru çalışmalar yapıldığı takdirde, bilimde ve sosyal alanda birçok çalışma kaydedileceği görülmektedir. Bu nedenle; SPSS analizi ve raporlama konusunda, yetkin olan bireyler ve profesyonel kurumlar ile çalışılması gerektiği ön plana çıkmaktadır. 

SPSS Analizi ve Raporlama ile ilgili olarak danışmanlık hizmeti almak için sitemizde yer alan   “Talep Formunu”  doldurup bize iletmeniz durumunda konu ile ilgili uzman ekibimiz size en kısa sürede dönüş sağlayacaktır.

[]
1 Step 1
Talep Formu
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right