NLP Nedir?

Hipnoterapi
HİPNOTERAPİ
25 Mart 2019

NLP Nedir?

NLP Nedir

NLP ve NLP Teknikleri

NLP, 1970’li yılların başında Richard Bandler ve John Grinder tarafından ortaya atılmış bir kavramdır. Bu iki bilim insanına göre belirli becerilere sahip olan insanlar ile bu becerilerde mükemmelleşmiş olan insanlar arasındaki en temel fark duygu ve düşünce kontrolüdür. Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde doğan bu yöntem esasında bir modellemedir. NLP açılımı ise Neuro Linguistic Programming’dir. Sinir anlamına gelen “neuro”, insanların görme, işitme, koklama, tatma ve hissetme duyularını ve bunların kontrol edildiği beyin ve sinir sistemini ifade etmektedir. Dil anlamına gelen “linguistic” ise yaşam deneyimlerinin dil vasıtası ile kodlanmasını ve deneyimin dil yolu ile dolayımlanmasını ifade eder. Dil, bir kişinin deneyim edinme sürecinde büyük bir öneme sahiptir. Son kısım olan “programming” de ise, hayatımızda olmasını istediğimiz değişiklikleri gerçekleştirmek için duygu ve düşüncelerimizi nasıl planlamamız gerektiğini öğreniriz. Bu kısım esasında, bilinçli ya da bilinçdışı yapılan düzenlemeleri içermektedir.

NLP’nin Kullanım Alanları

Bir teknik olan NLP, insanların özelde olaylara, genelde ise hayata bakış açılarını değiştirmeyi çabalayan bir modellemedir. NLP duyu organlarından alınan bilgilerin, beyne ulaştırılan bilgilerden ibaret olduğunu reddeder ve NLP teknikleri kullanarak var olan durumların daha iyi analiz edilmesinin mümkün olduğunu iddia eder. NLP, birçok alanda uygulanan bir yöntemdir. Özellikle eğitimde, iş dünyasında, kişisel gelişimde ve terapide tercih edilir. Eğitimde NLP teknikleri kullanıldığında öğrenme hızlanır, öğrenilen bilgiler kalıcı hale gelir. İş dünyasında kullanıldığında bilgi aktarımı ve deneyim kolaylaşır. Kişisel gelişim alanında kullanıldığında ise, alışkanlıklar çok daha kolay değişir, bireyler özgüven kazanırlar. Terapi alanında kullanılan NLP ise panik atak ve depresyon gibi hastalıkların tedavi edilmesini sağlar.

NLP’nin Faydaları

  • NLP, sizi hedefinize ulaştırmayacak davranış ve alışkanlıklarınızı kolayca bırakmanızı sağlar.
  • Bu yöntemi kullanarak duygularınızı daha kolay yönetmenizi sağlar.
  • NLP teknikleri sayesinde, kişiler olumsuz olayları daha kolay atlatabilirler ve sonuçtan ziyade sürece odaklanabilirler.
  • Kişisel motivasyonlarınızı bu tekniği kullanarak arttırabilirsiniz, öz farkındalığınızı geliştirebilirsiniz.
  • Bilinçaltınıza yönelerek daha hızlı ve etki bir şekilde yaşamınıza hükmedebilirsiniz.
  • NLP sayesinde hedeflerinize daha kolay ulaşır ve başarılı olursunuz.
  • Geçmişte yaşanan kötü olaylara takılıp kalmaz, önünüze daha kolay bakabilirsiniz.

İstanbul Ataşehir ve Bakırköy de  bulunan  Değişim Psikolojik Danışmanlık  Merkezimizde  Uzman Psikolog Ayşe Yanık ile çalışan  Klinik  Uzman Psikologlar, Özel Eğitim  Uzmanı, Dil Terapisti ve Psikiyatr dan oluşan ekibiyle  danışanlarına NLP eğitimi vermektedir. Eğer konu hakkında bilgi sahibi olmak ve hayatınızı tamamen değiştirmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.