Doktora Tez Danışmanlığı

Doktora Tezi

Doktora tezi; üniversitelerin Lisans veya Tezli Yüksek Lisans bölümlerinden birini tamamlayan öğrencilerin kabul edilerek doktora programlarına ait bir ana bilim dalında özgün olarak ve bilim dalına katkı sağlayarak kazanılacak doktora ünvanı için yapılması gerekli olan akademik çalışmanın tamamıdır. Doktora tezi, kişinin akademik yaşamında ön plana çıkan önemli bir çalışmadır. Tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olanlar doktora programlarına kabul edilemezler (06.02.2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisansa kayıtlı olanlar veya mezun olanlar hariç). Lisans mezunları ise bütünleşik doktora programlarına başvurabilirler. Bütünleşik doktora; lisans mezunlarına, tezli yüksek lisans yapmaksızın doktora yapmalarına olanak sağlayan bir doktora türüdür. Doktora programı süresi, tezli yüksek lisans derecesi ile doktora programına kabul edilenler için sekiz yarı dönem olup azami tamamlama süresi on iki yarı dönem; lisans derecesi ile doktora programına kabul edilenler için ise; on yarı dönem olup azami tamamlama süresi on dört yarı dönemdir.

Doktora programına kabul edildiğiniz andan, doktora tezini bitirdiğiniz zaman dilimine kadar olan süre içerisinde sizin seçtiğiniz ya da ilgili bilim dalı tarafından belirlenmiş bir doktora tez danışmanı belirlenir. Doktora tez danışmanının, doktora programına başladıktan sonraki en geç ikinci yarı dönemin sonuna kadar atanması zorunludur. Tez danışmanı, tez hazırlama süreci içerisinde öğrenciye süreci yönetmesi açısından tez danışmanlığı görevini üstlenmektedir. Doktora tez aşamasına gelinmeden önce; ders dönemi, seminer dönemi, yeterlilik aşaması ve tez önerisi çalışmalarının tamamlanması gerekmektedir.

Doktora Eğitiminin Amacı

        Doktora eğitiminin amacı; öğrenciye bilimsel yorum ve sentez yapabilme becerisini geliştirerek hazırlamış olduğu doktora tezinde ilgili bilim dalında mevcut yöntemleri uygulama ve yeni yöntemler geliştirme kabiliyeti kazandırmaktır. Doktora tezini bitirdikten sonra elde edilen ünvana doktor (Ph.D.) adı verilmektedir. Akademik olarak doktora ünvanını elde etmek; uzun, planlı ve programlı bir çalışma süreci gerektirmektedir. Tez danışmanlığı konusunda danışman hocanız ders ve programlarının yoğunluğundan dolayı sizin beklentilerinizi karşılayacak tez danışmanlığı yardımını yeterince sağlayamayabilir. Takviye tez danışmanlık hizmetleri tarafımızdan doktora programınızın her safhasında, sizin yoğunluğunuzu azaltmak ve bu süreci zaman kaybı yaşamadan tamamlamanız için alanında uzman ekibimizle sağlanmaktadır.

        Doktora Tezi ile ilgili olarak; siz de kaliteli,  güvenilir, profesyonel ve hızlı akademik danışmanlık hizmeti almak istiyorsanız sitemizde yer alan   “Talep Formunu” doldurup bize iletmeniz yeterli olacaktır. Talebiniz bize ulaştıktan sonra uzman ekibimiz tarafından değerlendirilecek ve en uygun çözüm önerileri ile kısa sürede size dönüş sağlanacaktır.

[]
1 Step 1
Talep Formu
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right