News

4 Mayıs 2014
home university blog

Yaşam Koçluğu

Yaşamınızda etkin misiniz? Yoksa edilgen mi? Uluştığınızda mutlu olacağınızı öngördüğünüz hedeflerinize ulaşmış olmanıza rağmen, umduğunuz mutluluğu ve hazzı elde edemediğinizi mi farkediyorsunuz? .
5 Mayıs 2014
ataköy psikolog

Stresle Başa Çıkma

Çağımızda çevresel ve sosyal uyarıcıların yoğunlaşması ve bu uyarıcıların şiddetinin gitgide artması, stres denilen olgunun ortaya çıkmasına zemin hazırlanmaktadır.