Stresle Başa Çıkma

home university blog
Yaşam Koçluğu
4 Mayıs 2014
happy mother with baby
Doğum Sonrası Depresyon
1 Mart 2019

Stresle Başa Çıkma

Çağımızda çevresel ve sosyal uyarıcıların yoğunlaşması ve bu uyarıcıların şiddetinin gitgide artması, stres denilen olgunun ortaya çıkmasına zemin hazırlanmaktadır. Ancak stresin oluşumunda çevre kadar kendi algılama ve düşünme biçimimizin de büyük bir etkisi vardır.